Εδώ μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας ανά έτος.

 

2022


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2022 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2022 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2022 – κάντε κλικ

2021


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2021 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2021 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2021 – κάντε κλικ

2020


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2020 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2020 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2020 – κάντε κλικ

2019


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2019 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2019 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2019 – κάντε κλικ

2018


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2018 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2018 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2018 – κάντε κλικ

2017


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2017 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2017 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2017 – κάντε κλικ

2016


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2016 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2016 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2016 – κάντε κλικ

2015


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2015 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2015 – κάντε κλικ

adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2015 – κάντε κλικ

2014


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2014 – κάντε κλικ
adobe-acrobat-pdf-file-512 Έθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2014 – κάντε κλικ
adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2014 – κάντε κλικ

2013


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2013 – κάντε κλικ
adobe-acrobat-pdf-file-512 Έθεση διαχείρισης Δ.Σ. 2013 – κάντε κλικ
adobe-acrobat-pdf-file-512 Προσάρτημα 2013 – κάντε κλικ

2012


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2012 – κάντε κλικ

2011


adobe-acrobat-pdf-file-512 Οικονομικά στοιχεία 2011 – κάντε κλικ

ΕΣΠΑ
Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ